• Run-net
  • Intensivt skede för Fiberprojektet

Intensivt skede för Fiberprojektet

Fiberprojektet är nu inne i ett mycket intensivt skede. I var och varannan trädgård är det – eller har det varit – en grävmaskin och detsamma ute på åkrarna. Det är oerhört blött ute i markerna så grävlagen har det mycket svårt med kanalisationen.

Lita fakta om projektet:

Projektet omfattar samtliga fastigheter som anmält intresse inom Norra Möckleby, Runsten och Långlöts socknar plus Södra Gärdslösa, Bägby och Runsberga, i dagsläget 650 anslutningar. Total längd av kanalisationen är drygt 12 mil. Projektkostnaden är för oss i det lokala projektet inte känd, men ligger troligtvis en bra bit över 25 miljoner kronor.

Ljuset i fibern hämtas upp i Glömminge och går sedan i två parallella rör till Spjutterum, där ett rör viker av till Norra Möckleby och ett rör till Lerkaka. På dessa ställen byggs teknikbodar med aktiva NOD:ar, varifrån ljuset skickas vidare ut till så kalllade FOS:ar, brunn med skåp, som ligger med jämna mellanrum utmed kanalisationen. Från en FOS distribueras sedan den individuella fibersignalen till respektive fastighet.

Ambitionen var att tända upp fibern till 100 fastigheter före årsskiftet nere i Norra Möckleby. Den 23 december rapporterades att 90 fastigheter är uppkopplade med hastigheter på över 200 mbit/s. Lerkakas NOD ställs på plats i mitten av januari och därefter kommer Runstens fastigheter att successivt få sin signal. Projektet bör kunna färdigställas under första kvartalet 2018.

Text: Christer Svensson

Runsten Öland

Runstens Intresseförening