Information från Runstens hembygdsförening

P g a den rådande pandemin måste midsommarfirandet i Lopperstad tyvärr ställas in i år.

När situationen gör det möjligt kommer ni i bygden att informeras om kommande evenemang som föreningen anordnar.

Tips!: följ Runstens Hembygdsförening på Facebook och titta in på hemsidan runstenoland.se emellanåt.

/Styrelsen

Runsten Öland

Runstens Intresseförening