Grundläggande Datautbildning i Rungården

Seniornet är en ideell riksförening,som arbetar för att ge seniorer tillgång till den digitala världen. Man arbetar efter devisen ”äldre lär äldre”. Vi har också sedan något år en lokal förening i Kalmar.

grundlaggande_01 grundlaggande_02 grundlaggande_03

Runsten Öland

Runstens Intresseförening