Föreläsning med Anders Götherström

Anders Götherström, professor i Molekylär Arkeologi vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet, håller föredrag om genetiken bakom jordbrukets spridning från Turkiet och upp till Europa och Öland.
Alla som är intresserade är välkomna.

6/2 kl. 19.00 i Rungården.
Arrangör Runsten-Långlöts LRF

Läs gärna mer om Anders och hans arbete på https://ancientdnablog.wordpress.com/

Hälsningar Christer
0708-381306
www.runstensgard.se

Runsten Öland

Runstens Intresseförening