• Run-net
  • Fiberintervju med Andreas Boström, Fastighetsbyrån

Fiberintervju med Andreas Boström, Fastighetsbyrån

 

11958775

Vi tog kontakt med en mäklare, för att höra hur man resonerar kring fiber utifrån deras perspektiv;

 

Hej Andreas! Hur ser läget ut generellt när det gäller fastighets-marknaden på östra sidan (Långlöt till Norra Möckleby)? Trender? 

Hej! I nuläget så är det bra intresse på de fastigheter som säljs på östra sidan. På villor och avstyckade gårdar är det nästan uteslutande yngre familjer som är intresserade, vilket känns mycket positivt för bygdens fortsatta utveckling! Gällande mindre hus och sommarhus är det både fastboende och delårsboende som är intresserade.

Hur bedömer ni att fiber påverkar ett områdes dragningskraft? På-verkan på fastighetsvärdering? 

Fiber är en fråga som blir alltmer aktuell och i takt med att fler områden ansluter sig dyker frågan upp vid visningar.

Jag skulle verkligen rekommendera att ansluta om man har ekonomi och möjlighet till det. Det går såklart inte att säga att fiber höjer ett värde med X kronor men det kan dock vara så att ett hus kan väljas bort i konkurrens om man inte är ansluten.

Vilken betydelse verkar husköpare lägga vid om det finns fiber i huset respektive området? 

Vid en försäljningssituation är det positivt att fiber är anslutet och om det skulle vara dyrare än de ca 20 000 kr det normalt kostar initialt att ansluta senare, kan det uppstå diskussioner där en spekulant ser det som en tillkommande kostnad direkt vid köpet. Således kan betalningsviljan minska. Det vi ser idag är att fler och fler kan förlägga delar av sin arbetstid från hemmet och därmed ofta är beroende av bra uppkoppling.

Så min slutsats är att man bör ansluta sig om man har ekonomisk möjlighet till det men man ska inte känna sig tvungen om det finns fiber i området. Det är i grunden positivt bara att ha möjlighet att ansluta sig.

Något annat du vill tillägga? 

Finns intresse för att få en värdering av fastigheten i samband med detta och vid eventuell diskussion med långivare så är alla välkomna att kon-takta oss för en kostnadsfri värdering!

 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Boström Fastighetsmäklare/Franchisetagare 

Fastighetsbyrån – Borgholm & Löttorp

076-87 77971, 0485-779 71 andreas.bostrom@fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.se/borgholm, fastighetsbyran.se/lottorp

Runsten Öland

Runstens Intresseförening