En mossig kväll i vått och torrt

Hembygdsföreningens och Runstens Naturvårdsförenings gemensamma vårutflykt blev en lyckad våtutflykt i dubbel bemärkelse.

Det började vid Grindmossen där Naturvårdsföreningens ordförande Leif Åsman i hällande regn berättade om den påbörjade restaureringen av våtmarken. Vattenspegeln ska bli större i och med att vattennivån höjs ca 20 centimeter Dessutom blir mossen djupare, när gräv- och schaktmakinerna kan sätta igång till hösten då mossen förhoppningsvis är tom på vatten.

Förutom att Grindmossens vatten, som så småningom via Pelnabrobäcken rinner ut i Östersjön, renas från kväve och fosfor så kommer rastplatser och gångvägar runt mossen att förbättras. Här finns ett rikt djurliv som då blir lättare att beskåda för alla naturvänner. Alltsammans genomförs av Borgholms kommun i samarbete med Runstens Naturvårdsförening och beräknas vara helt färdigt till våren 2014.

Efter Leifs redogörelse begav sig hela sällskapet till Tornlunden, där kläderna torkade och fikakorgarna snabbt tömdes innan Göran Wågesjö på ett utmärkt pedagogiskt sätt förklarade hur en ölandsk mosse är uppbyggd  – allt ifrån sandstenen i botten till vitmossorna på toppen. Det var en tidsresa på 10-15 miljoner år, från när Öland reste sig ur havet och fram till nu. Vi fick en mycket intressant lektion i ”hembygdskunskap”.

Kvällen var ett bra exempel på samarbete mellan två av alla de föreningar som finns i Runsten. Nu hoppas vi på fler liknande kombinationer i fortsättningen.