Byberedskap – ett nytt Leaderprojekt

KRIS! Tänk att om du kommer hem i kväll och det är strömavbrott. Du får veta att du kommer vara utan ström i minst en vecka. Din telefon är urladdad, vattenpumpen funkar inte, kyl och frys är stilla. Butiken kan inte låsa upp dörren och inte ta betalt för varorna.

– Vad gör du? Har alla den kunskapen som du har?

I projektet Byberedskap gör vi en gemensam och mycket konkret handlingsplan. Målet är att alla ska veta vad vi kan göra den dag det blir kris. När vi vet hur man ”kokar soppa på en spik” utan el; När vi alla kan Hjärt- och lungräddning; När vi vet ”vem som är bra på vad” i Runsten är vi trygga i vår bygd. Då kan vi bättre hjälpas åt!

Coompanion har fått stöd från Sydostleader för att jobba med beredskap i 3–4 bygder i länet och Runsten är en av de utvalda och prioriterade. Vi kommer i korthet jobba så här i de olika bygderna:

1. Kartläggning och analys av lokala behov och förutsättningar. Detta gör bygdens invånare framförallt genom workshops i respektive bygd. 2. Utifrån kartläggningen skapar vi tillsammans med de specialister just vi behöver en handlingsplan. Den ska ge ökad robusthet, trygghet och hållbarhet i bygden. 3. Vi genomför ett urval av insatser som vi prioriterar.

Kom till Stormötet den 9 november så får du veta mer!

Runsten Öland

Runstens Intresseförening