Äggrörans ledningsgrupp tackar för sig

Efter att i flera år – några av oss t o m från starten för tio år sedan – utgjort Äggrörans ledningsgrupp har vi nu samfällt tagit beslutet att lämna rodret.

Vill Runsten fortsätta med Äggröran? Finns det andra former? Ska den vara varje år? Ja, det och andra frågor överlämnar vi nu till byns många kreativa krafter att besvara. Självklart står vi till förfogande för att svara på frågor liksom för tips och råd om det skulle behövas. Tankar och idéer kan du lämna till Intresseföreningen, som Äggröran tillhör. Skicka gärna e-post under adress yvonne@rydbergs.me.

Bakgrund

När den första Äggröran genomfördes 2009 var idén att stärka den sociala gemenskapen i Runsten och samtidigt främja näringslivet och besöksnäringen. Vi ville sätta Runsten på kartan genom bred samverkan mellan Runstens föreningar och byar, näringsidkare, skola (som då inte var nedlagd) och förskola. Så här beskrevs syftet med Äggröran:

  • Skapa intresse för Runsten och vad byn – liksom övriga Öland – har att erbjuda av matprodukter, konst, hantverk m.m. och samtidigt öka intresset för Runsten som inflyttningsort.
  • Tidigarelägga turistsäsongen på Öland i allmänhet och Runsten i synnerhet.
  • Stimulera skaparkraften hos barn och ungdomar.
  • Öka den sociala gemenskapen på orten.

Efter snart tio år kan vi konstatera att Runsten har lyckats mer än väl! Tack vare ett engagemang från 100-tals frivilliga Runstensbor är Äggröran nu ett välkänt begrepp, som lockat tusentals besökare varje påskafton och som bidragit till att Öland kan kalla sig Påskön. Inte minst glädjande är inflyttningen av unga familjer till socknen.

Runsten i augusti 2018

Susanne Forslund, Christina Carle Edler, Annika Svenneheim, Christer Svensson, Kerstin Zander, Tomas Zander och Annika Åsman

Runsten Öland

Runstens Intresseförening