Advents- och julmusikgudstjänst

“Du kommer med ljus”
advent

Runstens kyrka
11 december kl 18:00
Medverkan av Kyrkokören samt Annette och Jörgen Larsson, flöjt och trumpet
VÄLKOMNA!

Runsten Öland

Runstens Intresseförening