Runstens Intresseförening

Verksamhetsberättelse för 2020 Ladda ner här

Föreningens uppgift är att verka för bygdens bästa. Den bildades 1992 och har under åren arbetat med många projekt,som rört bl a affär, skola och äldreboende.

År 2009 genomfördes den första stora påskfestivalen i socknen med  aktiviteter för hela familjen. ”Den Stora Äggröran” har sedan dess genomförts årligen på påskafton. Äggröran har blivit en stor succé, som sedan starten lockat tusentals besökare. Den har bidragit till att sätta Runsten på kartan och har spridit sig över Öland, som nu lanseras som Påskön. 2018 gjorde festivalen en paus, huvudsakligen p g a brist på parkeringsplatser, då de möjliga vallåkrarna var nyplöjda.

Under 2011 avslutades ett Leaderprojekt ”Välkommen till Runsten”, där turistinformation om Runsten och dess 11 byar togs fram. Den visas i en informationshytt vid kyrkan och på  informationstavlorna i Lerkaka och Spjutterum.

Intresseföreningen har även deltagit i anläggande och uppsikt av vandringsleden ”Från Borg till Borg”, som går från Gråborg till Ismantorps borg, samt en led som går genom sjömarkerna från Lopperstad till södra Runsten. Numera samarbetar flera föreningar om skötseln av lederna.

Den här hemsidan, runstenoland.se, är också ett resultat av föreningens arbete.

Under senare år har det anordnats  ett ”stormöte”under hösten för att informera om vad som är på gång i bygden. Särskilt nyinflyttade är välkomna!

I vårt föreningshus, Hantverkshuset, finns 21 vävstolar och där pågår vävcirklar två dagar per vecka.

Seniorgymnastik har tidigare erbjudits en gång i veckan, men ligger för närvarande nere på grund av brist på ledare.

För mer information om föreningen kontakta ordföranden Susanne Forslund, tel 073-540 41 92, eller sekreterare Annika Svenneheim, tel 070-856 22 00. I styrelsen ingår under 2018 även Yvonne Rydberg (kassör) och Monica Holm. Suppleanter är Hans Ingels, Gun-Britt Nyborg och Marianne Rosengren.

MEDLEMSAVGIFT är 50 kr per person och kan betalas till Swish 123 287 5987 eller bankgiro 5957-1372.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening