Valborgsmässofirandet i Tornlunden inställt!


Region Kalmar rekommenderar att man inte samlas för firande av Valborgsmäss. Detta då smittspridningen av Covid-19 är alltför stor och sjukvården är under hård press i vår region.

Styrelsen har beslutat att följa rekommendationerna.

Men till hösten…..

Då hoppas vi på att vi kan samlas för att under trevliga former tända brasan som då går under namnet Höstbrasa. Information om detta och annan information från föreningen kommer när det är möjligt att ordna evenemang igen.

Följ oss på Facebook ”Runstens hembygdsförening”. Information läggs också ut på hemsidan ”runstenoland.se”, där nu föreningsinformationen är uppdaterad.

ENKÄTEN om BUTIK är avslutad!

Kommunen skickade ut 230 vykort till bofasta i Runstens socken och hela 240 svar kom in. När man läser resultaten ska man ha i åtanke att flera personer i samma hushåll har svarat och att även fritidsboende och personer i närområdet har varit välkomna att svara på enkäten.

Planerna på ett UTEGYM i Runsten har kommit långt!

Nu har Runstens intresseförening skickat in en ansökan om uppväxlingsmedel från Borgholms kommun för att kunna anlägga ett utegym på den fd fotbollsplatsen intill Runstens förskola. Det kommer att bli ett ”Bygdens Bästa”-projekt som vi planerar tillsammans med RMIF, förskola och kommun.

Utegymmet ska bli tillgängligt för alla bygdens ungdomar och vuxna. Naturligtvis kommer lekytor och pulkabacke också att finnas kvar. Om fler ges möjlighet att hålla igång blir det en hälsovinst för hela samhället. Det har visat sig att man mår bättre av att träna utomhus. Kan dessutom hela familjen besöka det blivande utegymmet blir vinsten än större.

Föreningens kontaktpersoner för utegymmet är Peter Olsson, Lisa Nurmi Mo och Gunilla Johansson. Vill ni engagera er i bygget får ni gärna höra av er. Mycket ideellt arbete lär behövas!

Nu håller vi tummarna för ett positivt besked från kommunen!

En bild som visar gul, växt

Automatiskt genererad beskrivning