Förnämligt besök i Bjärby

Under nyårsdagarna har Bjärby haft ett ovanligt besök. Den otroligt vackra härfågeln dök upp den 30 december och har sedan firat de första nyårsdagarna tillsammans med oss. Härfågeln är sedan 2010 av Artdatabanken klassad som nationellt utdöd vilket innebär att den inte längre häckar i Sverige. 

Fortsätter det för härfågeln fina vädret kommer den nog att stanna kvar ett tag till.

Bygdens bästa

Runstens Intresseförenings hus är sålt. Nu är det dags att låta vinsten ”bidra till bygdens bästa”, vilket är hela syftet med föreningen.

Under några år framöver vill vi bidra till Runstensbygdens utveckling. Det kan handla om att bidra till renovering av byggnader, restaurering av miljöer eller skapande av platser som gör vår bygd än mer attraktiv att bo i och besöka. Eller kanske något helt annat?

Har du eller din förening en god idé svår att förverkliga eller behov av pengar för att göra det där som behövs? Då kan ni söka bidrag hos Intresseföreningen. Första möjligheten är till våren 2020. Senast den 30 mars ska ansökan ha kommit till Intresseföreningen. Därefter fördelar vi årets pott.