• Runstens Intresseförening

Runstens Intresseförening

Föreningens uppgift är att verka för bygdens bästa. Den bildades 1992 och har under åren arbetat med många projekt,som rört bl a affär, skola och äldreboende.

År 2009 genomfördes den första stora påskfestivalen i socknen med  aktiviteter för hela familjen. ”Den Stora Äggröran” har sedan dess genomförts årligen på påskafton. Äggröran har blivit en stor succé, som sedan starten lockat tusentals besökare. Den har bidragit till att sätta Runsten på kartan och har spridit sig över Öland, som nu lanseras som Påskön. 2018 gjorde festivalen en paus, huvudsakligen p g a brist på parkeringsplatser, då de möjliga vallåkrarna var nyplöjda.

Under 2011 avslutades ett Leaderprojekt ”Välkommen till Runsten”, där turistinformation om Runsten och dess 11 byar togs fram. Den visas i en informationshytt vid kyrkan och på  informationstavlorna i Lerkaka och Spjutterum.

Intresseföreningen har även deltagit i anläggande och uppsikt av vandringsleden ”Från Borg till Borg”, som går från Gråborg till Ismantorps borg, samt en led som går genom sjömarkerna från Lopperstad till södra Runsten. Numera samarbetar flera föreningar om skötseln av lederna.

Den här hemsidan, runstenoland.se, är också ett resultat av föreningens arbete.

Under senare år har det anordnats  ett ”stormöte”under hösten för att informera om vad som är på gång i bygden. Särskilt nyinflyttade är välkomna!

I vårt föreningshus, Hantverkshuset, finns 21 vävstolar och där pågår vävcirklar två dagar per vecka.

Seniorgymnastik har tidigare erbjudits en gång i veckan, men ligger för närvarande nere på grund av brist på ledare.

För mer information om föreningen kontakta ordföranden Susanne Forslund, tel 073-540 41 92, eller sekreterare Annika Svenneheim, tel 070-856 22 00. I styrelsen ingår under 2018 även Yvonne Rydberg (kassör) och Monica Holm. Suppleanter är Hans Ingels, Gun-Britt Nyborg och Marianne Rosengren.

MEDLEMSAVGIFT är 50 kr per person och kan betalas till Swish 123 287 5987 eller bankgiro 5957-1372.

En hemvävd Nationaldag

Nationaldagen 2012 på Himmelsberga blev en hemvävd tillställning i ordets rätta bemärkelse.

Runstens vävare förgyllde de mer traditionella inslagen med en fin utställning, baserad på dukningar för årets olika högtider.

I ladan invid konsthallen hade vävstugans 14 damer arrangerat sina alster på ett både smakfullt och inspirerande sätt. Många besökare sökte sig dit och fick sakkunnig guidning.

Kvalitet och artisteri, förnyelse och tradition förenades i den lilla fina utställningen, som tyvärr bara visades denna enda dag.

Värt en upprepning, Himmelsberga!

Seniorgympa avslutning trettonde året

Hasselkäpparnas trettonde avslutning.

Denna verksamhet, pensionärsgymnastik, startade i församlingshemmet år 2000. Det var före gångstavarnas tid så Karl-Evert Björn gjorde vandringskäppar av hassel med fruns skärp som handtag.Vi vandrade en tur i sjömarken innan gymnastiken började som Inga-Britt Björn ledde.Det gick bättre med musik och den skötte Karl-Evert. Så har det hållit på i alla dessa år och skillnaden är att vi nu är i Rungården.

Det var lite diskussion om gymnastik var tillräckligt kristet och Gösta Ryd, veniat,föreslog då att han skulle skriva en bön till varje träff och läsa upp och sen fästa på dörren.Så skedde.Några hasselkäppar finns kvar som synes och deltagarna väljer själv om de vill promenera till gymnastiken.

Den trevliga kaffetåren på slutet har dragits in i stället blir det en egen frukt om så önskas. Men ca 15 -20 personer kommer. Just denna avslutningsdag saknas två personer som varit med sen start och deltar varje gång det är möjligt. Det är Maj Almgren och Stina Olsson.Den festliga avslutningen sker på Halltorps Bistro.