Arkiv för juni, 2018

Läget på fiberfronten

Nu borde merparten av alla beställda fiberanslutningar till fastigheter i N. Möckleby, Runsten
och Långlöt vara driftsatta. Och ni som ännu inte fått igång er fiber – till er är löftet att senast
den 13 juli ska hela området vara igång. Markåterställningen dröjer tyvärr men kommer att
vara prioriterad efter den 13 juli för att vara helt färdigställd till den sista augusti då hela
projektet ska slutgodkännas och avslutas.

Christer Svenson

Midsommarafton i Lopperstad 2018

Traditionsenligt firande blir det på midsommarafton i Lopperstad. Klockan 13 är det samling för avfärd med traktor och vagn till blomsterängen och blomplockning. Därefter är alla välkomna att hjälpas åt att klä stången.

Kl 15 börjar dansen runt stången med Små grodorna och allt vad därtill hör. För den som behöver hämta andan – och alla andra – finns det kaffeservering och lotteri. Som vanligt står Hembygdsföreningen och Lopperstads byalag för arrangemanget.