Arkiv för juni, 2017

Midsommarfirande på Lopperstads landborg

Samling kl 13.30
Alla barn får åka traktor och vagn för att plocka blommor. Därefter klär vi midsommarstången tillsammans och dansen börjar kl 15.00

midsommar

Servering av kaffe, saft med hembakat, varm korv och glass finns. Lotterier.
Kontant- eller Swish-betalning

Runstens Hembygdsförening hälsar alla hjärtligt välkomna.
 

Runstens Hembygdsförening

Vi skapar broar mellan det förgångna, nutid och framtid

Hembygdsrörelsens vision är en levande hembygd öppen för alla Vårt uppdrag är att: 

  • Värna och vårda bygdens gamla byggnader och bruksföremål. 
  • Verka för kulturens spridande i dagens samhälle. 
  • Verka för den karaktäristiska öländska landskapsbildens bevarande och skyddande av dess naturminnesmärken. 
  • Dokumentera bygdens historia. 
  • Väcka och stärka intresset för hembygden samt öka kännedom om bygden och dess olika traditioner.
  • Samla unga och gamla till god och trivsam gemenskap i hembygdens hägn.

Runstens hembygdsförening bildades 1955. Föreningen ingår, tillsammans med Ölands övriga 31 hembygdsföreningar, i Ölands Hembygdsförbund, bildat 1953, och ytterst i Sveriges Hembygdsförbund. Föreningens förste ordförande var Rune Fredriksson. 1975 skänkte paret Lennart och Vivi Johansson ängen Tornlunden där hembygdsstugan ligger, strax väster om Lerkaka kvarnrad.

I Tornlunden ordnar föreningen flera välbesökta evenemang. Det går också bra att hyra Tornlunden (priser, se slutet på denna text) Föreningen äger 10 st väderkvarnar, varav Lerkaka kvarnrad med sina 5 kvarnar är de mest kända. Här ligger Café Smedjan, som ägs av föreningen och arrenderas ut för kaféverksamhet. För medhavd fikakorg finns bord och bänkar vid kvarnraden. Tvärs över vägen ligger en linbasta från 1700-talet. Det är Ölands enda bevarade linbasta som blivit ett litet museum. Under sommaren finns några av föreningens medlemmar där och berättar om forna linhantering, från frö till linnetyg.

År 1995 övertog föreningen en ryggåsstuga från Runstens Kulturella Ungdomsförening. Stugan är från 1700-talet och ligger i södra Runsten ca 200 m söder om Runstens kyrka. Den är inredd med tidstypiska föremål och kan på sommaren visas för intresserade. 
 
Runstens Hembygdsförening har ca 300 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år och person. Betalas in via bankgiro 54181003 eller via swishnr 1233561438. Medlemskort levereras till din brevlåda efter det att du har meddelat någon i styrelsen eller ett byombud att du önskar detta. Visa medlemskortet vid besök på Ölands museum Himmelsberga och få 50% rabatt på entrépriset.

Vill du hyra hela eller delar av hembygdsgården Tornlunden?

Prislista:

  • Tornlunden hembygdsstugan 500 kr per dygn
  • Tornlunden hembygdsstugan och tält 1000 kr per dygn
  • Tält inklusive toalettbyggnad 500 kr per dygn
  • Dansbana inklusive toalettbyggnad 250 kr per dygn

Facebook: Runstens Hembygdsförening

Styrelsen

Christina Larsson, ordf
sivgorildchristina@gmail.com 070-318 81 15

Yvonne Rydberg, kassör
yvonne@rydbergs.me 070-856 22 82

Anna-Stina Norling, sekr
norling.annastina@gmail.com 070-295 95 45

Karl-Johan Andersson, vice ordf
a_karl_johan@hotmail.com 070-323 75 30  

Olle Larsson
ollelarsson295@gmail.com 070-961 74 61

Annika Åsman
annikaleif.asman@gmail.com 070-191 10 12

Lars Jonsson
lars56jonsson@telia.com 070-544 59 92